Skibiński Jerzy

Zdjęcie

Urodził się 28 sierpnia 1923 roku w Kutnie, zm. w 2013 roku w Kutnie.

W 1960 roku ukończył Technikum Ministerstwa Komunikacji im. J. Rabanowskiego w Warszawie. W latach 1946 – 1981 był pracownikiem PKP w Kutnie, pracując na różnych stanowiskach. We wrześniu 1980 roku był inicjatorem utworzenia NSZZ „Solidarność” na terenie Lokomotywowni w Kutnie. W 1981 roku współorganizował MKZ „S” Ziemi Kutnowskiej. W tym samym roku przeszedł na emeryturę. W latach 1985 – 1989 był związany z nieformalną grupą skupioną wokół ks. Mariana Lipskiego, proboszcza Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu. W 1986 roku został współinicjatorem powołania i skarbnikiem RKW „S” Ziemi Kutnowskiej. Kolportował podziemne wydawnictwa m.in. „Gazetę Podziemną” czy „Solidarność Walczącą”. W 1989 roku organizował KO w Kutnie, a następnie Obywatelski Ruch Samorządności Terytorialnej. W 2001 roku został wyróżniony odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, w 2014 roku został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności. W latach 1981 – 1983 był rozpracowywany przez Wydział IIIA KW MO w Płocku w ramach SO o kryptonimie „Kolejarz”.