Skierka Edmund, ks.

Zdjęcie

Urodził się w 1948 roku w m. Kiełpino

Ksiądz Edmund Skierka pełnił posługę proboszcza w parafii pw. Chrystusa Króla w Gdyni-Małym Kacku od 1981 roku do 1983 roku. W latach 1981 – 1989 współpracował ze strukturami Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej oraz podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”. Od początku stanu wojennego do 1989 roku organizował msze św. w intencji Ojczyzny oraz wykłady dla robotników w pomieszczeniach przykościelnych. Wraz z grupą opozycjonistów z Trójmiasta (T. Zajdel, J. Białostocka, R. Stegart, I. Bieliński) stworzył komitet pomagający osobom represjonowanym. Z jego inicjatywy wykonano i postawiono przy kościele w Gdyni-Małym Kacku krzyż upamiętniający ofiary Grudnia ’70. Od 1985 roku prowadził Duszpasterstwo Ludzi Pracy dla zakładów w Gdyni i okolicach. W 1986 roku i 1988 roku był przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Wielokrotnie otrzymywał anonimowe listy z pogróżkami. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 515/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.