Skowroński Adam

Zdjęcie

Urodził się 2 grudnia 1931 roku w Kołomyi, zm. 26 lipca 2017 roku.

W styczniu 1978 roku zaangażował się w działalność struktur Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, tworzonych we Wrocławiu przez Adama Pleśniara, zajmując się kolportażem literatury i prasy drugiego obiegu. W sierpniu 1980 roku współorganizował strajk w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu, a we wrześniu tego samego roku, został członkiem kierownictwa MKS NSZZ „Solidarność”. 1 września 1980 roku wszedł w skład Komitetu Założycielskiego Solidarności w Kombinacie Geologicznym we Wrocławiu. W lutym 1981 roku został wiceprzewodniczym Krajowej Komisji Interwencyjnej przy NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z pracy, a następnie ukrywał się, kontynuując działalność konspiracyjną. 30 marca 1982 roku Adam Skowroński został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. 12 lipca 1983 roku ze względu na ciężki stan zdrowia został przeniesiony do szpitala w Nysie. Po opuszczeniu szpitala przeniesiono go do Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie, gdzie przebywał do 31 sierpnia 1982 roku. 7 września 1982 roku uczestniczył w manifestacji po pogrzebie tragicznie zmarłego Kazimierza Michalczyka i został wówczas aresztowany. Z powodu pogorszenia stanu zdrowia wskutek intensywnych przesłuchań, następnego dnia został zwolniony. W latach 1982 – 1983 działał w strukturach „Solidarność Walczącej”. W 2015 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 356/2015 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.