Skrupska Elżbieta (Wałbrzych)

Zdjęcie

Kolportaż podziemnych wydawnictw „S” i Solidarności Walczącej. Współpraca z Komitetem Interwenci i Praworządności NSZZ „S”.