Skupiński Paweł

Zdjęcie

  1. 18 VIII 1970 roku w m. Warszawa

W połowie lat 80. był uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Warszawie w tym czasie włączył się aktywnie w działalność opozycyjną. Kolportował nielegalne wydawnictwa i ulotki na terenie warszawskich zakładów pracy, uczestniczył w malowaniu napisów na murach (Federacja Młodzieży Walczącej), brał udział w licznych demonstracjach i uroczystościach patriotycznych. W 1984 roku ze starszym o rok Andrzejem Górskim z racji internowania ojca Andrzeja zainteresowali się działalnością podziemną, a głównym bodźcem była śmierć Ks. Jerzego Popiełuszki. Słuchając wykładów społecznych Seweryna Jaworskiego kolportowali między słuchaczy ulotki SW w czasie pielgrzymek na Jasną Górę.  Edward Mizikowski w wyniku obserwacji działalności ogólnej zwerbował Pawła Skupińskiego do SW.

W 1987 r. nawiązał współpracę z Solidarnością Walczącą i Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym „Solidarność” w Hucie Warszawa. 3 marca 1988 r. został zatrzymany w trakcie kolportażu ulotek i próby zorganizowania nielegalnej manifestacji w pobliżu Huty Warszawa (akcja zorganizowana wraz z Grzegorzem Ilką, Piotrem Ikonowiczem z PPS). Zatrzymano go na 48 godzin, a następnie ukarano grzywną w przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Żoliborz. Dodatkowo w ramach represji zastrzeżono mu na rok możliwość wyjazdów zagranicznych.

 

Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

 

Biogram opracowano na podstawie:

  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej