Śmierzchalski Zdzisław

Zdjęcie

Urodził się w 1951 roku w m. Szczecin

W latach 1984 – 1989 prowadził działalność opozycyjną. Był zatrudniony w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego nr 2. W sierpniu 1980 roku uczestniczył w strajku okupacyjnym. Był inicjatorem powołania podziemnej struktury opozycyjnej na terenie zakładu pracy. Organizował wyjazdy do Warszawy na Msze Św. za Ojczyznę, koncelebrowane przez ks. Jerzego Popiełuszkę. Brał udział w akcjach zbierania składek na działalność związkową oraz pieniędzy dla osób represjonowanych i zwolnionych z pracy. Zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw takich jak: „Grot”, „CDN”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, „Od dołu”, a także ulotek, odezw i kartek okolicznościowych. Za swoją działalność opozycyjną w roku 1985 został zwolniony z pracy. W 1986 rok został współinicjatorem powstania podziemnej regionalnej struktury branżowej pracowników budownictwa. Uczestniczył w wydawaniu i kolportowaniu pisma skupiającego brać budowlaną pt. „Ogniwo”. Na początku 1988 roku zaangażowany był w próbę rejestracji Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. W latach 1984 – 1990 pozostawał pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. W 2019 roku na podstawie postanowienia nr 147/2019 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.