Sobieszek Leszek

Zdjęcie

Urodził się w 23 października 1945 roku w Wałbrzychu.

W 1962 roku ukończył ZSZ Mechanizacji Rolnictwa w Ziębicach. W latach 1962 – 1964 odbył zasadniczą służbę wojskową. W latach 1964 – 1967 był pracownikiem Wrocławskiej Fabryki Urządzeń Mechanicznych. W latach 1967 – 1970 był zatrudniony w Zakładach Azotowych w Puławach. W latach 1970 – 1982 pracował w Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Handlowym „Siarkopol” w Gdańsku. W latach 1971 – 1974 należał do Rady Robotniczej. W sierpniu 1980 roku brał udział w strajku w PP-H „Siarkopol”, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KS, był delegatem do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, należał do Prezydium MKS, uczestniczył także w formułowaniu postulatów strajkowych i rozmowach z komisją rządową. Był sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, wchodził w skład KZ w „Siarkopolu”. Należał do Prezydium MKZ Gdańsk, gdzie był odpowiedzialny m.in. za kontakty z zakładami, sprawy interwencyjne i działalność cenzury. Pełnił funkcję p.o. sekretarza Tymczasowej Komisji Rewizyjnej. W czerwcu 1981 roku był członkiem delegacji „S” na Tydzień Solidarności z Polską we Francji. W lipcu tego samego roku był delegatem na I WZD Regionu Gdańskiego. Należał do ZR. Na przełomie września i października 1981 roku delegat na I KZD. Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostawał w ukryciu. W lutym 1982 roku został zwolniony z pracy. W latach 1982 – 1985 współpracował ze strukturami podziemnymi „S”. Wykonywał nadajniki UKF do emitowania audycji Radia „S”. W 1984 roku ujawnił się. Od 1985 roku był zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku. 17 października 1985 roku został aresztowany i osadzony w areszcie WUSW w Gdańsku. 11 kwietnia 1986 roku został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku na karę 6. miesięcy pozbawienia wolności. Zwolniono go 16 kwietnia 1986 roku. W 1987 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W 2000 roku został Honorowym Obywatelem Gdańska, w 2006 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 11 września 1981 roku do 5 października 1988 roku był rozpracowywany przez Wydział IIIA KW MO/Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR o kryptonimie „Orzeł”/”Kibic”.