Sobolewski Piotr

Zdjęcie

Urodził się w 1962 roku w m. Sulęcinie

Działał w Grupie Specjalnej „Armenia” w ekipie Jacka Juzwy „Grzegorza”. W 1983 roku został szefem Sekcji Praskiej. W latach 1983 – 1988 brał udział w akcjach ulotkowych, plakatowych i transparentowych. Uczestniczył również w manifestacjach ulicznych oraz propagandowych akcjach kompromitowania ówczesnych władz. Współpracował z Radiem Solidarność. Należał do warszawskiego oddziału „Solidarności Walczącej” utworzonej w 1988 roku przez działaczy wywodzących się z „Armenii”, zakonspirowanego zaplecza techniczno-organizacyjnego Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” Mazowsze. W ramach działalności w SW zajmował się kolportażem, akcjami ulotkowymi i malowaniem antyreżimowych napisów na murach. W 2018 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 172/2018 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.