Soselia Guram (Gruzja)

Zdjęcie

Urodził się 20 lipca 1935 w Tbilisi.

W 1956 roku uczestniczył w burzliwych wydarzeniach w Tbilisi, kiedy to mieszkańcy stolicy na trzy dni znieśli władzę sowiecką w ramach masowego buntu obywatelskiego. 14 kwietnia 1978 roku uczestniczył w masowym marszu protestu przeciwko próbie narzucenia przez Kreml języka rosyjskiego jako języka urzędowego na terytorium Gruzji, tym samym pozbawiając tego statusu języka gruzińskiego. W kwietniu 1989 roku brał udział w protestach w Tbilisi, które zakończyły się masakrą. Po uzyskaniu przez Gruzję niepodległości, uczestniczył w utworzeniu społecznej organizacji „Memoriał”, zajmującej się obroną praw osób represjonowanych z powodów politycznych oraz historią komunistycznego terroru poczynając od 1917 roku. Brał udział w pracach nad ustawą o rehabilitacji represjonowanych. Współpracował z „Solidarnością Walczącą”.