Stec Adam

Zdjęcie

Na początki 1983 dołączył do Solidarności Walczącej Lublin. Główną formą aktywności w latach 1983-1987 była redakcja, druk i kolportaż gazetki „Solidarność Walcząca”(Oddział Lublin). W ramach biblioteczki SW wydrukowano też kilka broszur. Działalność oddziału osłabiły kilkumiesięczne areszty Patyry (od XII 1983) i Duszkiewicza (od IV 1984). Zakończenie aktywności w 1987 r. związane było z wyjazdem za granicę najpierw Duszkiewicza, a następnie Patyry.

oprac. Łukasz Sołtysik