Stanecki Jan

Zdjęcie

Urodził się w 7 lipca 1958 roku w Bystrzycy Kłodzkiej.

W 1977 roku ukończył ZSZ w Bystrzycy Kłodzkiej, uzyskując zawód masarza. W latach 1973 – 1976 pracował jako masarz w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem w Bystrzycy Kłodzkiej. W latach 1980 – 1986 był cieślą w Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój” w Rudzie Śląskiej. W latach 1986 – 1987 był zatrudniony jako spawacz w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, a następnie w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych Instal w Warszawie. W latach 1987 – 1988 pracował w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 2 maja 1988 roku współorganizował strajk w Stoczni Gdańskiej. W pierwszym dniu strajku pełnił rolę jego przywódcy, należał też do KS. Wkrótce został zwolniony z pracy. Od lipca do listopada 1988 roku był zatrudniony w Stoczni Wisła w Gdańsku. W sierpniu 1988 roku zorganizował tam strajk i został przewodniczącym KS. Od września 1988 roku kierował odtwarzającymi się strukturami „S” w swoim zakładzie pracy i wydawał podziemne czasopismo „Głos Wisły”. W październiku 1988 roku zorganizował kolejny strajk w Stoczni Wisła. W tym samym roku założył partię „Opozycja 88”, przeciwnej ugodzie Okrągłego Stołu. W latach 1989 – 1992 był zatrudniony w Stoczni Gdynia SA i nawiązał współpracę z Solidarnością Walczącą. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Od 2 maja 1988 roku do 22 stycznia 1990 roku był rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach SOR o kryptonimie „Kompania”.