Straga Sylwester (Piła)

Zdjęcie

Urodził się 29 grudnia 1938 roku w Gniewkówcu.

Kierowca. Był zatrudniony w Chodzieskich Zakładach Porcelany i Porcelitu. W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”.
Byłem jednym z inicjatorów założenia Związku Zawodowego NSZZ Solidarność w Ch.Z.P. i P. Pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego, przewodniczącego Komisji Wydziałowej oraz wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Należał także do Zarządu Regionu w Pile. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku został aresztowany, internowany i osadzony w Ośrodkach Odosobnienia we Wronkach i Gębarzewie. Został zwolniony 29 kwietnia 1982 roku. Po wyjściu na wolność rozpoczął działalność w strukturach podziemnych. 3 czerwca 1984 roku został aresztowany w Chodzieży i przewieziony do Piły. Był wielokrotnie przesłuchiwany, zastraszany i nakłaniany do współpracy. W jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję, rodzinę poddawano represjom. 26 lipca 1984 roku został zwolniony na mocy amnestii. W lutym 1985 roku rozpoczął działalność w strukturach pilskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Był jej zaprzysiężonym członkiem. W 1986 roku przeszedł na rentę inwalidzką. Do 1989 roku kolportował wydawnictwa podziemne.