Strzałkowska Irena

Zdjęcie

Urodziła się 28 grudnia 1931 roku w Trzeciakach, zm. 30 stycznia 2005 roku w Legnicy.

Po II wojnie światowej, ze względu na zmianę granic Polski, wraz z całą rodziną wyjechała do Morąga koło Olsztyna. Ukończyła tamtejsze Liceum Ogólnokształcące. Po zdaniu egzaminu dojrzałości kilkakrotnie próbowała dostać się na studia medyczne do Krakowa. Za każdym razem na przeszkodzie stało jej tzw. kułacze/obszarnicze pochodzenie. Rozpoczęła studia rusycystyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które przerwała. W latach siedemdziesiątych XX wieku była zatrudniona w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Krakowie. Pracowała tam aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. W latach 1982 – 1989 wraz z córką, Jolantą Strzałkowską związała się z organizacjami konspiracyjnymi, w których działał także jej brat Jerzy Hlebowicz i bratanek Piotr Hlebowicz. W jej krakowskim mieszkaniu działał tzw. punk kontaktowy dla działaczy Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, krakowskiego oddziału „Solidarności Walczącej” oraz Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Parokrotnie u Strzałkowskich gościli ukrywający się Józef Teliga, Janina Jadwiga Chmielowska i Józef Mroczek. W mieszkaniu Ireny Strzałkowskiej kurierzy zostawiali i odbierali przesyłki z prasą i korespondencją, tutaj także odbywały się tajne spotkania. Mieszkanie było również magazynem papieru, matryc, niezależnej literatury, ulotek, plakatów. Irena Strzałkowska zajmowała się również kolportażem prasy niezależnej wśród swoich znajomych i przyjaciół.