Strzałkowska Jolanta Małgorzata

Zdjęcie

Urodziła się 14 września 1960 roku w Krakowie.

W latach 1982 – 1990, razem z matką Ireną Strzałkowską, Jolanta wspierała działalność podziemnym strukturom konspiracyjnym Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, krakowowskiego oddziału „Solidarności Walczącej” oraz Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Mieszkanie Strzałkowskich w Krakowie – Podgórzu pełniło funkcję tzw. punktu kontaktowego. Jolanta i Irena Strzałkowskie odbierały materiały, przechowywały w mieszkaniu nakłady gazet i papier, zdobywały papier dla drukarni „Wilno” im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Zagórzanach. W mieszkaniu Strzałkowskich parokrotnie organizowano spotykania z ukrywającymi się Józefem Teligą, Józefem Mroczkiem oraz Janiną Jadwigą Chmielowską. Jolanta Strzałkowska kolportowała na swojej uczelni – tj. Akademii Sztuk Pięknych – podziemne gazety, ulotki i plakaty wydawane w drukarni w Zagórzanach. Od roku 1988 u Strzałkowskich zaczęły pojawiać się osoby z litewskiej, ukraińskiej i białoruskiej opozycji antykomunistycznej, które przyjeżdżały do Polski w celach kontaktu z „Solidarnością Walczącą”. Jolanta Małgorzata Strzałkowska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.