Strzelczyk Henryk

Zdjęcie

Urodził się 8 listopada 1949 roku, zm. w 1992.

Mechanik elektryk. Był zatrudniony jako konserwator w Fabryce Czekolady ,,Gryf” w Szczecinie. Należał do NSZZ Solidarność w swoim zakładzie pracy. W okresie stanu wojennego kolportował wydawnictwa podziemnych, a w tym tytuły takie jak: ,,Robotnik”, ,,Jedność” i ,,Grot”. Brał udział w antyreżimowych manifestacjach. W 1986 roku wstąpił do szczecińskiego oddziału „Solidarności Walczącej” i był jej zaprzysiężonym członkiem. Współorganizował manifestacje SW i uczestniczył w nich idąc często na przedzie z tubą. Podczas jednej z manifestacji został pobity przez ZOMO, w wyniku czego powstał krwiak, który po latach mutował w guz nowotworowy i spowodował przedwczesną śmierć Henryka Strzelczyka.