Strzemiński Włodzimierz

Zdjęcie

ur. w 1951 r. w Łodzi

Kolporter “Biuletynu Dolnośląskiego”. Dzięki jego kontaktom zawiązał się Łódzki oddział Solidarności Walczącej, z którym cały czas współpracował. Jeden z głównych emisariuszy Solidarności Walczącej kurier i nasz wywiadowca Europę Zachodnią. Kontakty m.in w Szwajcarii, Niemczech Zachodnich, Austrii, Francji. Jeździł też  na Ukrainę i do Rosji. Przywoził środki i cenne informacje. Woził ważne listy organizacyjne.  Pierwszy w 1987 r. przywiózł od osoby z Niemiec Zachodnich (“Aleksander”) informację, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownik SB  (“Bolek”). Pseudonim konspiracyjny „As”. Zatrzymany i rewidowany przez polskie służby specjalne  jeszcze w końcu 1989r.  Szczególnie zasłużony i zaufany wywiadowca Solidarności Walczącej.