Suss-Cichocka Czesława

Zdjęcie

ur. w 1921 r. w m. Borysław

W czasie II Wojny Światowej współpracowała z Armią Krajową w Borysławiu obwodzie Lwowskim. Jako młoda dziewczyna cudem uniknęła rozstrzelania i wywózki. W 1980 roku współuczestniczyła w zakładaniu “Solidarności” w służbie zdrowia. W stanie wojennym ściśle współpracuje z Solidarnością Walczącą. Jej mieszkanie służyło jako główny punkt łączności z Częstochową. Kolporterka i ofiarna działaczka. Współpracowała z ważną, strukturach Solidarności Walczącej ś.p. prof. Haliną Łopuszańską z Politechniki Wrocławskiej. Szykanowana przez SB.