Suszyński Kazimierz

Zdjęcie

Urodził się 10 marca 1954 roku we Wrocławiu.

Od 1979 roku współpracował ze środowiskami opozycyjnymi na terenie Wrocławia. W grudniu tego samego roku, przez znajomość z Kornelem Morawieckim wszedł do redakcji „Biuletynu Dolnośląskiego” oraz Kooperatywy Wydawniczej „Wyzwolnie” i był ich członkiem do września 1980 roku. Organizował również druk i kolportaż wydawnictw niezależnych. Był czynnie zaangażowany w pomoc strajkującym zakładom w sierpniu 1980 roku. Należał do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 14 grudnia 1981 roku został zatrzymany, pobity a następnie internowany i osadzony w więzieniu przy Kleczkowskiej we Wrocławiu, a następnie w Zakładzie Karnym w Nysie. Po wyjściu na wolność wspierał kolportaż i zaangażował się w rozpoznawanie metod pracy SB.
Od drugiej połowy 1982 roku wspomagał strukturę kontrwywiadu „Solidarności Walczącej” ściśle współpracując z Janem Pawłowskim. Prowadził obserwację, weryfikował dane z nasłuchów częstotliwości radiowych wykorzystywanych przez SB. Zlokalizował zakonspirowane lokale operacyjne SB i WSW.
Sporządzał analizy, rozpracowywał i prowadził wykazy funkcjonariuszy, pojazdów, przetwarzał informacje o donosicielach, napływające od członków „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”.