Swastek Józef (Mirsk)

Zdjęcie

Urodził się 19 marca 1958 roku w Krobicy, zm. 10 maja 2002 roku tamże.

W latach 1973 – 1975 pracował w gospodarstwie rodziców. W latach 1975 – 1980 był zatrudniony jako pracownik fizyczny w Zakładzie Drzewnym w Krobicy. W latach 1980 – 1984 pracował jako robotnik w Zakładzie Płyt Pilśniowych w Krobicy-Orłowicach k. Świeradowa-Zdroju. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Jesienią tego samego roku, podczas protestu przeciw nadużyciom dyrekcji i POP PZPR w zakładzie, uczestniczył w wywiezieniu dyrektora na taczce. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 roku brał udział w akcjach ulotkowych w miejscu pracy oraz okolicach Świeradowa-Zdroju i Mirska. Był szykanowany w związku z podejrzeniami o działalność w „Solidarności. Podczas rozmów ostrzegawczych grożono mu m.in. zwolnieniem z pracy. Od wiosny 1982 kolportował wydawnictwa podziemnych w tym m.in. „Z Dnia na Dzień” i książki NOWej. Od 1983 roku rozprowadzał głównie książki bezdebitowe pozyskiwane poprzez siatkę kolportażową RKS „S” Dolny Śląsk. W latach 1984 – 1992 pracował jako operator wózków widłowych w Zakładach Przemysłu Lniarskiego Skarbków w Mirsku. W latach 1984–1986 był głównym organizatorem (we współpracy ze Stanisławem Mittkiem i Jerzym Pietraszką), a następnie szefem grupy Solidarności Walczącej Izery, zajmującej się kolportażem wydawnictw podziemnych m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Replika”, „Myśli”, „Wiadomości Bieżące”, „Tygodnik Mazowsze”.