Szablowski Ryszard (Nowa Sól)

Zdjęcie

Urodził się 5 sierpnia 1954 roku w Nowej Soli.

W 1974 roku ukończył Technikum Odlewnicze w Nowej Soli. W latach 1974 – 1986 był pracownikiem Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych tamże. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął działalność konspiracyjną w ramach której, kolportował głównie wydawnictwa podziemne. W grudniu 1985 roku został aresztowany. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. W lutym 1986 roku został zwolniony. W maju 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowej Soli na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę.
W 1986 roku został zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. W latach 1986 – 1989 pracował Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w Nowej Soli. Od 1989 roku prowadzi działalność gospodarczą. Ryszard Szablowski został odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności.