Szczudłowski Piotr

Zdjęcie

Urodził się w 1961 roku w m. Gdańsk

Piotr Szczudłowski jest absolwentem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz licencjackich studiów podyplomowych w Instytucie Historii Kościoła KUL. W 1992 roku obronił doktorat z teologii w zakresie historii Kościoła. Już podczas nauki w III LO w Gdańsku organizował patriotyczne wystąpienia młodzieży. Od 1977 roku był członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, natomiast od 1979 roku działał w Ruchu Młodej Polski. W sierpniu 1980 roku uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej jako drukarz i kolporter materiałów MKS. Podczas manifestacji 11 listopada 1980 roku w Lublinie wygłosił przemówienie o charakterze antykomunistycznym, za co 14 listopada 1980 roku został aresztowany. Zwolniono go pod groźbą strajku protestacyjnego wyższych uczelni w Lublinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 4 stycznia 1982 roku, został internowany. W trakcie internowania przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Iławie, Kielcach-Piaskach, Rzeszowie-Załężu i Nowym Łupkowie. Wyszedł na wolność 7 grudnia 1982 roku. Od 1983 roku zaangażował się w działalność niezależnego ruchu studenckiego oraz lubelskiej Konfederacji Polski Niepodległej. Ponadto kolportował wydawnictwa podziemne, m.in. „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”, ulotki i odezwy. 29 kwietnia 1985 roku Piotr Szczudłowski został aresztowany za kolportaż ulotek podziemnej „Solidarności”, nawołujących do bojkotu obchodów święta 1 Maja i licznego uczestnictwa w obchodach święta 3 Maja. 14 września 1985 roku, wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie został skazany na karę jednego roku więzienia. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 515/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.