Szkudlarek Seweryn

Zdjęcie

Urodził się 8 listopada 1947 roku w Kwielicach, zm. 15 grudnia 2002 roku w Głogowie.

W 1974 roku ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1967 – 1968 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Gliwicach. W latach 1974 – 1981 był zatrudniony jako sztygar w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Lubinie. W dniach 28 sierpnia – 1 września 1980 roku brał udział w strajku w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM w Lubinie. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Od września 1980 roku do stycznia 1981 roku współorganizował a następnie przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu. Od 1 lutego 1981 roku pełnił funkcję przewodniczącego KZ. W czerwcu i w październiku 1981 roku był delegatem na I i II WZD Województwa Legnickiego. W czerwcu 1981 roku był delegatem na I WZD Regionu Dolny Śląsk. W 1981 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KKK Górnictwa NSZZ „Solidarność” w Katowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14 – 17 grudnia 1981 roku uczestniczył w strajku w ZG Rudna, był członkiem MKS. 21 grudnia 1981 roku został zwolniony z pracy z zakazem wykonywania zawodu. Zakaz ten obowiązywał do 1989 roku. Do grudnia 1982 roku pozostawał bez zatrudnienia. Od grudnia 1981 roku do roku 1983 przewodniczył podziemnej Tymczasowej KZ w PBK Lubin. Od 17 grudnia 1981 do stycznia 1982 roku przebywał w ukryciu. 13 stycznia 1982 roku został zatrzymany we własnym mieszkaniu, które poddano rewizji. Od grudnia 1981 roku do lutego 1982 roku kolportował „Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny” i ulotki. 28 lutego 1982 roku został zatrzymany. Od 2 do 19 marca 1982 roku przebywał w areszcie pod zarzutem udziału w strajku w ZG Rudna i prowadzenia działalności związkowej w stanie wojennym. Był osadzony w Areszcie Śledczym w Legnicy. 20 marca 1982 roku zapadła decyzja o jego internowaniu. Początkowo był osadzony legnickim Areszcie Śledczym, następnie w Ośrodkach Odosobnienia kolejno w Głogowie, Nysie, Grodkowie, Nysie, Strzelinie, Grodkowie i ponownie w Nysie. 23 grudnia 1982 roku został zwolniony. 31 grudnia 1982 roku śledztwo wobec niego umorzono z braku dowodów. W latach 1983 – 1989 współpracował z „Solidarnością Walczącą”. Był współorganizatorem i działaczem podziemnych struktur „S” w ówczesnym województwie tarnobrzeskim. W latach 1983 – 1989 był kilkanaście razy rewidowany i przesłuchiwany. 8 czerwca 1983 roku, został zatrzymany po prowokacji SB w związku z posiadaniem materiałów wybuchowych. 9 czerwca 1983 roku został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Legnicy, a następnie we Wrocławiu w związku ze śledztwem w sprawie bombiarzy z Zagłębia Miedziowego. 27 czerwca 1984 roku Sąd Rejonowy w Jaworze umorzył na mocy amnestii dochodzenie Prokuratury Rejonowej w Lubinie. W latach 1985 – 1989 Seweryn Szkudlarek organizował i koordynował sieć kolportażu między Połańcem a Zagłębiem Miedziowym i Wrocławiem (Elektrownia Połaniec–zakłady KGHM). Był także kolporterem podziemnych wydawnictw w tym m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Wolnego Głosu”, „Zagłębia Miedziowego”, „Solidarności Walczącej”, „Z Dnia na Dzień”. Kolportował również ulotki. Organizował materiały poligraficzne dla podziemnych struktur „S” w PBK w Lubinie i w Połańcu oraz Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Zagłębie Miedziowe. Od kwietnia do czerwca 1989 roku wchodził w skład KO „S” w Połańcu. W 2007 roku został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2018 otrzymał pośmiertnie Krzyż Wolności i Solidarności. Od 18 stycznia 1983 roku był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOS/SOR o kryptonimie „Bokser”. Od 16 lutego 1987 roku do roku 1989 przez p. III RUSW w Staszowie w ramach KE o kryptonimie „Przebiegły”.