Szumiejko Eugeniusz

Zdjęcie

Urodził się 9 września 1946 roku w Wierobiejkach/k Grodna, zm. 5 lipca 2020 roku we Wrocławiu.

Astronom. W latach sześćdziesiątych XX wieku studiował astronomię na Uniwersytecie Wrocławskim. W marcu 1968 roku został jednym z organizatorów strajku studenckiego na tej uczelni. W tym samym okresie Eugeniusz Szumiejko zetknął się ze strajkującym na tym samym wydziale Kornelem Morawieckim. Kilka lat później udostępnił mu swoje mieszkanie dla potrzeb tajnej drukarni i zaangażował się w kolportaż „Biuletynu Dolnośląskiego”. W 1980 roku wszedł w skład prezydium Zarządu Regionu, był też delegatem na pierwszy krajowy zjazd i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, który zastał go w Gdańsku, wziął w udział organizowaniu strajku w porcie, a następnie w stoczni. Jako pierwszy doprowadził do sformowania gremium, mającego na celu koordynowanie działania „Solidarności” w skali całego kraju. Organizował struktury podziemne, wszedł w skład Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. W połowie lat osiemdziesiątych stanął na czele Regionalnego Komitetu Strajkowego. Z „Solidarnością Walczącą” współtworzył „Gazetę Uliczną”. Eugeniusz Szumiejko został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.