Szutrak Zofia

Zdjęcie

Urodziła się 17 lutego 1940 roku w Kąkolnikach (obecnie Ukraina), zm. 20 sierpnia 2019 roku we Wrocławiu.

Działała pod pseudonimami „Tytus” i „Klara”. Była założycielką struktur NSZZ „Solidarność” we wrocławskiej służbie zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, organizowała struktury konspiracyjne w Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu, pełniąc funkcję przewodniczącej podziemnego związku. Prowadziła niezależny kolportaż na terenie Wrocławia. Utrzymywała łączność i koordynowała współpracę z podziemnymi drukarzami. Współpracowała z parafią przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu w dziedzinie poradnictwa zdrowia psychicznego. Była zatrzymywana, przesłuchiwana, zastraszana i systematycznie inwigilowana. W latach 1982 – 1989 współpracowała z „Solidarnością Walczącą”. Informacje na temat jej działalności gromadziła SB w podteczce z oznaczeniem „Klepsydra”.