Szwed Teodozja

Zdjęcie

Urodziła się w 1937 roku w m. Chruślin

W latach osiemdziesiątych XX wieku, aktywnie współpracowała z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” i „Solidarności Walczącej” w Szczecinie. W latach 1983 – 1986 była kolporterką podziemnych wydawnictw i ulotek. Czynnie wspomagała działalność wydawniczą „Solidarności Walczącej”, a w jej mieszkaniu mieścił się punkt poligraficzny w którym drukowano szczecińskie czasopismo SW „Gryf” oraz ukazujący się w podziemiu (od wprowadzenia stanu wojennego) tygodnik „Jedność”. W latach 1988 – 1989 udostępniała również swoje mieszkanie na potrzeby nadawania nielegalnych audycji radiowych. Teodozja Szwed została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.