Szymonik Jadwiga

Zdjęcie

Urodziła się w 1948 roku w m. Łosice.

We wrześniu 1980 roku wstąpiła do struktur NSZZ „Solidarność” działających przy Politechnice Wrocławskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 13 do 15 grudnia 1981 roku, brała udział w strajku okupacyjnym na Politechnice Wrocławskiej. Po pacyfikacji strajku kontynuowała działalność w konspiracji. Przygotowywała matryce do nielegalnych publikacji i czasopism m.in. „Z Dnia na Dzień”. Zajmowała się ich drukiem i kolportażem. Organizowała pomoc finansową i materialną dla osób represjonowanych. W latach 1982 – 1989 aktywnie współpracowała z Uczelnianą Komisją Koordynacyjną przy Politechnice Wrocławskiej, Regionalnym Komitetem Strajkowym oraz z Solidarnością Walczącą. Została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.