Tajchman Dariusz

Zdjęcie

Urodził się 2 lutego 1965 roku w Krośnie.

W latach 1983 – 1984 był zaangażowany w kolportaż czasopisma podziemnego „Solidarność Podkarpacka”. Wiosną 1987 roku, po odbyciu służby wojskowej, prowadził bibliotekę niezależnych wydawnictw oraz książek drugiego obiegu. W 1988 roku wstąpił w szeregi „Solidarności Walczącej”, z którą wcześniej współpracował. Był jej zaprzysiężonym członkiem. Współorganizował pododdział krośnieński SW. Wspólnie z Mariuszem Hejnarem, Andrzejem Janochą i Henrykiem Kuligą wydawał ulotki m.in. „Miejsce czerwonych na ławie oskarżonych”, „List gończy za Jaruzelskim” czy potem „Pamiątkę z Magdalenki”. Od wiosny 1989 roku był redaktorem lokalnego pisma Solidarności Walczącej „Podkarpatczyk”. Współpracował z Antonim Kopaczewskim z Rzeszowa, Kazimierzem Gierczakiem, Janem Nebesio, Stanisławem Niziołkiem z Sanoka oraz Kazimierzem Potyrałą z Jasła.
Jesienią 1988 roku w Rozdzielni Krosno Zakładu Gazowniczego Jasło zorganizował akcję protestacyjną i referendum mające na celu ponowną legalizację NSZZ „Solidarność”. W miejscu pracy zbierał składki związkowe oraz na rzecz strajkujących w Stalowej Woli. Skutkiem protestu było powstanie na przełomie listopada i grudnia 1988 roku Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność”, która zapoczątkowała reaktywowanie jawnej działalności. W Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele OO. Kapucynów, pomagał w organizacji mszy za Ojczyznę, oraz pielgrzymek m.in. Świata Pracy do Częstochowy. Działał w Bractwie Trzeźwości. Był współorganizatorem Marszów Trzeźwości do grobów ks. Popiełuszki i ks. kard. Wyszyńskiego. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku brał udział w organizowaniu pomocy finansowej dla walczącej o wolność Litwy. W związku ze swoją działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach SOR o kryptonimie „Monter” prowadzonej przez wydział V WUSW w Krośnie. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej, w 2021 roku przyznano mu Krzyż Wolności i Solidarności.