Tallat-Kiełpsz Józef

Zdjęcie

Urodził się 2 października 1923 roku w Grawże, zm. 14 czerwca 2011 roku we Wrocławiu.

W latach 1951 – 1952 należał do antykomunistycznej organizacji „Wolność i Niepodległość” działającej na terenie Wrocławia. 17 grudnia 1952 roku został aresztowany, a 30 kwietnia 1953 roku skazano go na karę śmierci. Rada Państwa skorzystała wobec niego z prawa łaski i karę śmierci zamieniono na karę ośmiu lat pozbawienia wolności. Po 1956 roku Józef Tallat-Kiełpsz wyszedł na wolność. Od początku istnienia NSZZ „Solidarność” należał do struktur tej organizacji. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował także z „Solidarnością Walczącą” za co został aresztowany i skazany na karę trzech miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 4 lat.