Targalski Jerzy

Zdjęcie

Urodził się 1952 roku w Łodzi, zm. 19 września 2021 roku w Warszawie.

Działał pod pseudonimami: „Antek”, „Kazik”, „Józef Darski”. Od 1976 roku współpracował z KOR, następnie z grupą „Głos” i Wydawnictwem „Krąg”. W 1977 roku stworzył własną grupę konspiracyjną zajmującą się kolportażem, która później dała początek Organizacji „Niepodległość”. Latem 1981 roku założył pismo „Obóz”, a po wprowadzeniu stanu wojennego, w styczniu 1982 roku miesięcznik polityczny „Niepodległość”. Należał do redakcji „Faktów”. Wchodził w skład Komitetu Wykonawczego Organizacji „Niepodległość”, był odpowiedzialny za redakcję pisma. W latach 1984 – 1997 przebywał na emigracji we Francji. Będąc tam, w latach osiemdziesiątych minionego wieku, pełnił funkcję przedstawiciela Organizacji „N”, następnie LDP”N”. Redagował także dział „Z Obozu” w „Kontakcie”. Został zmuszony do odejścia z redakcji za odmowę poddania się cenzurze prewencyjnej na żądanie M. Chojeckiego. W roku 1988 współpracował z „Kulturą” oraz RWE. Współpracował z Wydziałem Wschodnim „Solidarności Walczącej” (Chmielowska, Hlebowicz). Po powrocie do kraju publikował zawodowo był związany z mediami. W roku 2020 został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.