Teliga Józef

Zdjęcie

Urodził się 9 września 1914 roku w Sarniej Zwoli/k. Opatowa, zm. 26 grudnia 2007 roku we Włoszczowie.

W 1935 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Kielcach, następnie studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1958 roku został absolwentem studiów zaocznych w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie, w 1964 uzyskał magisterium z zakresu pedagogiki rolniczej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1935 – 1945 pracował jako nauczyciel. Był żołnierzem Służby Zwycięstwu Polski, ZWZ i AK. W latach 1943 -1945 szefował ekspozyturze wywiadu AK w Radomiu. W latach 1945 – 1946 pełnił funkcję szefa wywiadu WiN w Okręgu Kielecko-Radomskim. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarności”, należał do MKZ Kielce, współorganizował Solidarność Wiejską na Kielecczyźnie. W styczniu 1981 roku wspierał rolników strajkujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych. Od lutego tego samego roku wchodził w skład KKP NSZZ RI „S”, przewodniczył też Wojewódzkiemu Komitetowi Założycielskiemu NSZZ RI „S” w Kielcach. Był członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego. We wrześniu 1981 roku został sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Służby Niepodległości. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, ukrywał się w Warszawie i Krakowie. W 1982 roku był współzałożycielem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników (sygnował swoim nazwiskiem dokumenty OKOR). Był również współpracownikiem „Solidarności Walczącej”. 11 grudnia 1983 roku został zatrzymany w Warszawie i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Józefa Teligę zwolniono 8 maja 1984 roku. 15 września 1985 roku został ponownie aresztowany pod zarzutem m.in. szpiegostwa. Ponownie osadzono go w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Był więziony bez procesu do września 1986 roku. Został zwolniony na mocy amnestii. Należał do jawnego Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego, Krajowej Rady Rolników „S”. W 1987 roku współtworzył Niezależny Ruch Ludowy „S”. Był przeciwnikiem rozmów Okrągłego Stołu i tzw. kontraktowych wyborów do Sejmu. W 1989 był organizatorem i czołowym działaczem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.