Terenda Witold

Zdjęcie

Urodził się 5 kwietnia 1963 r. w Krośnie Odrzańskim.

Lekarz weterynarii. W 1985 roku wstąpił do wrocławskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Należał do grupy „Czarnego” Bogdana Makarskiego we Wrocławiu. Działał m.in. z Bogusławem Mazurkiem, Jarosławem Hykiem i Henrykiem Kulą. Był zaangażowany w kolportaż i druk wydawnictw podziemnych. Został relegowany z uczelni za działalność konspiracyjną, był zatrzymywany i represjonowany. Po wielu interwencjach przywrócono mu prawa studenckie. Brał udział w wielu manifestacjach i akcjach protestacyjnych. kilkakrotnie zatrzymywany. Został odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej.