Terleckienė Elena (Litwa)

Zdjęcie

Urodziła się 1 maja 1925, zmarła w 2010 roku.

Była żoną przywódcy Ligi Wolności Litwy Antanasa Terleckasa. Przepisywała teksty do wydawnictw podziemnych, opiekowała się mężem oraz innymi więźniami politycznymi. Udzielała gościny i pomocy przebywającym na Litwie działaczom „Solidarności Walczącej” i innych ugrupowań politycznych. Jej dom służył jako tzw. skrzynka kontaktowa między działaczami „Solidarności Walczącej” a działaczami Litewskiej opozycji. Elena Terleckienė zabezpieczała również materiały i sprzęt, przywiezione z Polski, przed organami KGB. W 2009 została odznaczona Order Zasługi RP.