Terlikowski Andrzej

Zdjęcie

Urodził się w 1956 roku w m. Gdynia

W 1984 roku rozpoczął działalność w strukturach trójmiejskiej „Solidarności Walczącej”, gdzie pełnił funkcję łącznika między redakcją Biuletynu SWT, a Andrzejem Kołodziejem. W latach 1984 – 1990 był zaangażowany w kolportaż wydawnictw podziemnych SWT w Trójmieście, w tym m.in. czasopisma „Poza Układem”. W latach 1985 – 1987 udostępniał swoje mieszkanie dla ukrywających się działaczy podziemia. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 515/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.