Tokarz Dariusz

Zdjęcie

ur w 1965 r. we Wrocławiu, uczeń Technikum Budowlanego,od 1988 r. student Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek filozofia

Uczestnik opozycji demokratycznej w latach 1982-1989r.

-uczestniczył w działalności młodzieżowych organizacji niezależnych po wprowadzeniu stanu wojennego

– w latach 1984-1987- do czasu rewizji 29.03.1987 r.- w jego mieszkaniu znajdowała się drukarnia prasy niezależnej, w tym czasie zajmował się drukowaniem pism bezdebitowych (m.in. “Impuls”, “Z dnia na dzień”, “Solidarność Walcząca”, a także innych druków II obiegu)

– współredaktor i autor tekstów do Niezależnego Biuletynu Młodzieży “Impuls”, publikował w piśmie “Szkoła”

– w latach 1982-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych oraz brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych we wrocławskich szkołach średnich oraz na terenie Wrocławia

-uczestnik demonstracji ulicznych w latach 1982-1989

– uczestnik strajku studenckiego w 1988 roku – członek NZS UWr.

-uczestnik kampanii wyborczej w 1989 r.

Po 1989 r. pracownik “Gazety Wyborczej”,”Słowa Sportowego”. Aktualnie Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych