Torbiński Artur (Legnica)

Zdjęcie

Terapeuta i działacz społeczny, harcerz, w latach 80. działacz opozycji. Wraz z Krystyną Bogusławą Borek tworzy zespół Romantica.
Działał w Duszpasterstwie Harcerzy i Harcerek Ziemi Legnickiej przy parafii MBKP w Legnicy w latach 1986–1995. W drugiej połowie lat 80. Działał w konspiracyjnym Niezależnym Ruchu Harcerskim i „Solidarności Walczącej”. W latach 1987–1999 działał w Białej Służbie, w 2016 r. w ramach Białej Służby pracował przy Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.
www.pro.legnica.pl/lzil/borek-torbinski/