Tracz Andrzej

Zdjęcie

Urodził się w 1966 r.

Był współpracownikiem „Solidarności Walczącej” działającym głównie we Wrocławiu. Brał udział w pierwszej wielkiej demonstracji
stanu wojennego, jaka miała miejsce w Gdańsku w grudniu 1981 roku. Od 1983 roku był kolporterem wydawnictw podziemnych należącym do siatki kierowanej przez Adama Lipińskiego. Rozpowszechniał wówczas m.in. publikacje sygnowane przez „Solidarność Walczącą”. W 1987 roku był jednym z najbliższych współpracowników W. Fydrycha. Współorganizował i brał udział w pierwszych happeningach Pomarańczowej Alternatywy. W 1988 roku uczestniczył w podróżach kurierskich z prasą „Solidarności Walczącej” na trasie Wrocław – Gdynia.