Turski Robert (Ustrzyki Dolne)

Zdjęcie

Urodził się 29 lipca 1961 roku w Garbatce-Letnisku.

Ukończył Zawodową Szkołę Rolniczą i Technikum Rolnicze w Lesku ze specjalność zootechnik. Od 1989 roku prowadzi własne gospodarstwo rolne. W 1980 roku przyłączył się do Federacji Robotników Rolników i Innych Grup Zawodowych Bieszczadów, a następnie NSZZ RI „S” w Bieszczadach (współpracownik Wieńczysława Nowackiego i Urszuli Poziomek). Do 1981 roku kolportował ulotki, odezwy i niezależną prasę.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, wraz z Markiem Jaśkiewiczem wydawał podziemną edycję pisma „S” RI „Bieszczadnik”. Od początku 1982 roku wydawał podziemne czasopismo „Przedświt”. W maju 1982 roku w związku z tym został zatrzymany, a 27 maja 1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. 23 lipca 1982 roku został zwolniony, a po wyjściu na wolność powołany do wojska. 28 października 1982 roku został autorem listu otwartego do Sejmu PRL i Ministerstwa Obrony Narodowej oraz prymasa Polski, zawierającego odmowę pełnienia służby wojskowej w okresie stanu wojennego. Przez miesiąc ukrywał się. {Przez kolejne tygodnie był pacjentem szpitala psychiatrycznego w Krakowie-Kobierzynie by uchronić się przed zarzutem dezercji z wojska. W latach 1982 – 1989 drukował – m.in. w Zatwarnicy, Chmielu i Ropiencach – ulotki, odezwy i inne druki dla OKOR. Kolportował je do Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia i innych miast. Drukował również dla „Solidarności Walczącej”. W latach 1982 – 1988 około dwudziestokrotnie był zatrzymywany na 48 godzin i przesłuchiwany. W jego gospodarstwie rodzinnym wielokrotnie przeprowadzano rewizje. Od 1983 roku współpracował z OKOR i „Solidarnością Walczącą”. Dwukrotnie był skazywany na karę grzywny przez kolegia ds. wykroczeń. W 1986 roku został ponownie wezwany do odbycia służby wojskowej. We wrześniu 1986 roku został zwolniony z obowiązku odbycia tej służby wskutek potwierdzenia niezdolności do jej odbycia i przeniesiono go do Obrony Cywilnej.