Twardowski Jarosław

Zdjęcie

Urodził się 4 kwietnia 1962 we Wrocławiu.

Działał pod pseudonimem „Marcin Prus”. Od sierpnia 1980 roku współpracował z NSZZ „Solidarność” jako drukarz. W 1981 roku, aż do dnia wprowadzenia stanu wojennego był etatowym pracownikiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.
13 grudnia 1981 roku zaczął się ukrywać. Działał w konspiracji jako członek zespołu redakcyjnego, podziemnego pisma RKS NSZZ „Solidarność” – „Z Dnia na Dzień”. W czerwcu 1982 roku związał się „Solidarnością Walczącą”. Był autorem i współautorem artykułów opublikowanych w „Kulturze Paryskiej”, „Russkoj Mysli”, „Kontynencie”, „Biuletynie Dolnośląskim” oraz w pismach polonijnych w Kanadzie i prasie bezdebitowej w Polsce.
W latach 1982 – 1984 był kilkakrotnie zatrzymywany przez SB i milicję i szantażowany podczas przesłuchań. Po wyjściu z ukrycia, był zmuszony studiować poza rodzinnym Wrocławiem, ze względu na umieszczenie jego nazwiska na osób, które nie miały wstępu na wrocławskie uczelnie wyższe. Ostatecznie wrócił do Wrocławia i kontynuował rozpoczęte w Bydgoszczy studia. Równolegle współpracował z konspiracyjną Agencją Informacyjną Solidarności Walczącej. Zajmował się wówczas gromadzeniem, redagowaniem informacji oraz wydawaniem Serwisu Informacyjnego SW, który ukazywał się raz w miesiącu do maja 1990 roku.
W 2020 roku Jarosław Twardowski został odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej.