Tyrka Andrzej Jerzy

Zdjęcie

Urodził się 3 września 1955 roku w Gdyni.

Był zatrudniony w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W 1984 roku wstąpił do trójmiejskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Od 1985 roku do kwietnia 1986 roku był zaangażowany w kolportaż wydawnictw podziemnych. Był kilkukrotnie prewencyjnie zatrzymywany. Działał w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność”, należał do NSZZ „Solidarność” Stoczni im. Komuny Paryskiej. W 2018 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 302/2018 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.