Umerov Ilmi (Krym)

Zdjęcie

Urodził się 3 lipca 1957 roku w sowchozie Achunbabajewa rejonu Taszłackiego, rejon Fergański, w Uzbeckiej SRS. Ilmi Umerov (krymsko-tatarski: Ümerov İlmi Rustem oğlu).

Przyszedł na świat w rodzinie deportowanych z Krymu Tatarów Krymskich. W 1980 ukończył Instytut Medyczny w Andidżanie.
W latach 1980 – 1981 pracował jako lekarz w szpitalu położniczym w Ferganie. W latach 1981 – 1984 był zatrudniony na stanowiskach akuszera i ginekologa w szpitalu miejskim w Margilonie (obwód Fergański). W 1984 roku pracował jako anestezjolog – reumatolog w dziale medycznym kombinatu wyrobu jedwabiu w Margilonie. W 1986 roku przeniósł się do Kraju Krasnodarskiego, gdzie mieszkał do 1988 roku, pracując w tym okresie w Krymsku jako lekarz anestezjolog – reumatolog w tamtejszym szpitalu. W 1988 roku wrócił do rodzinnego Bakczysaraju na Krymie. W latach 1990 – 1992 pracował jako inżynier spółdzielni produkcyjnej “Dostłuk”, po czym awansowano go na dyrektora przedsiębiorstwa OAO “Elmaz”. Od 1991 roku był członkiem Medżlisu Narodu Tatarów Krymskich. W 1990 roku Umerov Ilmi Rustemowicz związał się z „Solidarnością Walczącą”, ściśle odtąd współpracując z Piotrem Hlebowiczem, Jadwigą Chmielowską, Maciejem Ruszczyńskim oraz Selimem Chazbijewiczem. W latach dziewięćdziesiątych był deputowanym Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymskiej, natomiast od 1994 do 1997 roku pełnił funkcję wicepremiera Rządu Autonomii Krymskiej.