Urbanowicz Ryszard

Zdjęcie

Urodził się w 1932 roku w m. Wilno

Od 1982 roku współpracował z tajnymi strukturami Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ ,,Solidarność” Dolny Śląsk i Politechniki Wrocławskiej. Regularnie drukował w swoim domu podziemne pismo ,,U Nas”, wydawane przez podziemną Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ ,,Solidarność” w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego ,,Predom Polar” we Wrocławiu. W pierwszej połowie 1984 roku razem ze współpracownikami pisał teksty i redagował to pismo. Drukował również inne tytuły podziemnych czasopism w tym m.in. “Z Dnia na Dzień” i ,,Solidarność Walcząca”. Wobec groźby aresztowania we wrześniu 1985 roku, wraz z ojcem Zenonem, zakopał na terenie swojej posesji sprzęt drukarski. W 2015 roku na podstawie postanowienia nr 541/2015 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.