Velliste Trivimi (Estonia)

Zdjęcie

Urodził się 4 maja 1947 w Estonii

W latach 1987 – 1991 był twórcą i przewodniczącym Estońskiego Stowarzyszenia Dóbr Kultury. W latach 1989 – 1992 był jednym z organizatorów Ruchu Komitetów Obywateli Estonii, wiceprzewodniczący Kongresu Estonii. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku nawiązał ścisły kontakt i rozpoczął współpracę ze strukturami „Solidarności Walczącej” i innymi Polskimi organizacjami niepodległościowymi. Jesienią 1990 roku Trivimi Velliste w imieniu Kongresu Estonii przystąpił do utworzonej w Warszawie organizacji „Centrum Koordynacyjne Warszawa ’90”, która skupiała większość organizacji niepodległościowych z ZSSR, oraz z Polski, Czechosłowacji, Bułgarii i Laosu. Celem działalności była współpraca informacyjna i polityczna, wspólne konferencje w Polsce i w republikach ówczesnego ZSSR, szkolenie poligraficzne, przerzut sprzętu poligraficznego, literatury i środków łączności z Polski na Wschód. W 2009 roku otrzymał Order Zasługi RP.