Vilkas Leonardas (Litwa)

Zdjęcie

Urodził się 5 listopada 1963 w Kibartach (Litwa)

Był redaktorem czasopisma Ligii Wolności Litwy („Laisvės šauklys”) oraz wileńskiego oddziału Sąjūdisu („Vilniaus Sąjūdis”). W lecie 1989 roku nawiązał kontakt z „Solidarnością Walczącą”. 14 marca 1990 roku, w imieniu Ligi Wolności Litwy, podpisał z Kornelem Morawieckim we Wrocławiu deklarację o współpracy między LWL a SW. Brał udział w szkoleniu drukarzy na bazie poligraficznej „SW”. W styczniu 1991 roku, podczas agresji sowieckiej na Litwie, wraz z Piotrem Hlebowiczem przekazywał z Parlamentu Litwy do Polski bieżące wiadomości. Uczestniczył w koordynacji przerzutu sprzętu poligraficznego i środków łączności z Polski dla Litewskiego Parlamentu. Pomagał w powstawaniu, a następnie przystąpił w jesieni 1990 roku do utworzonej w Warszawie organizacji “Centrum Koordynacyjne Warszawa ’90”, która skupiała większość organizacji niepodległościowych z ZSSR, oraz z Polski, Czechosłowacji, Bułgarii oraz Laosu. Celem działalności była współpraca informacyjna i polityczna, wspólne konferencje w Polsce i w republikach ówczesnego ZSSR, szkolenie poligraficzne, przerzut sprzętu poligraficznego, literatury i środków łączności z Polski na Wschód. W 2009 roku został odznaczony Order Zasługi RP, w 2012 roku Krzyżem Solidarności Walczącej.