Vyšniauskas Tadas (Litwa)

Zdjęcie

Urodził się 28 października 1952 w Kownie (Litwa)

Radioamator, Prezes Zarządu Litewskiego Stowarzyszenia Radioamatorów, wybitny specjalista łączności radiowej. Obrońca Litewskiego Parlamentu podczas agresji sowieckiej w styczniu 1991 roku. Wspólnie z „Solidarnością Walczącą” przygotowywał plan stworzenia sieci niezależnych stacji transmisyjnych na wypadek, gdyby wszystkie nadajniki publiczne na Litwie zostały zajęte przez sowieckich okupantów. W latach 1990 – 1991 współuczestniczył w koordynacji transportów z Polski do Wilna sprzętu poligraficznego, oraz środków łączności takich jak: radiostacje, krótkofalówki czy skanery do przeczesywania eteru, które były pozyskiwane przez „Solidarność Walczącą” dla Litwinów. Koordynował łączność pomiędzy SW (Jadwiga Chmielowska, Piotr Hlebowicz) a Biurem Ochrony Kraju i Biurem Obrony Parlamentu Litewskiego w 1990 roku i w roku 1991, udzielał gościny przedstawicielom „SW” przybywającym do Wilna, ostrzegał w razie zagrożenia ze strony KGB. Tadas Visniauskas był bardzo ważnym ogniwem w kontaktach pomiędzy Parlamentem a kurierami przybywającymi z Polski. W 2009 roku został odznaczony Orderem Zasługi RP.