Wachowiak Henryk Marian

Zdjęcie

Urodził się w 1958 roku w m. Milicz

W lutym 1982 roku został członkiem podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, działającej na terenie Milicza, Krośnic i Cieszkowa w ramach struktur Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Dolnośląskiego i prowadził działalność opozycyjną do czasu rozwiązania Komitetu w maju 1989 roku. W konspiracji działał jako kurier i łącznik. Pobierał prasę i inne wydawnictwa podziemne ze skrzynek RKS oraz „Solidarności Walczącej” we Wrocławiu i przewoził do Milicza. Ponadto przewoził matryce i farby, z których drukowano wydawnictwa takie jak: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Dolnośląską” i „Solidarność Walczącą”. Zbierał składki związkowe i pieniądze przeznaczone na pomoc dla represjonowanych. Przeprowadzał akcje ulotkowe oraz akcje malowania antyreżimowych haseł na terenie miasta Milicza i okolicznych miejscowości. Od 1986 roku pełnił funkcję skarbnika organizacji. W roku 2013 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 99/2013 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.