Walczak Grażyna

Zdjęcie

Urodziła się w 1937 r. w m. Pulmo (woj. wołyńskie)

Jeszcze przed sierpniem 1980 roku kolportowała „Biuletyn Dolnośląski”. W podziemiu pełniła role łączniczki oraz kolporterki pism podziemnych książek i znaczków. Jej mieszkanie pełniło rolę tzw. punktu kontaktowego dla członków „Solidarności Walczącej”. Razem z niepełnoletnim synem Maciejem Blujem, zajmowała się pomocą charytatywną dla osób ukrywających się i potrzebujących. Po liście gończym wystawionym wobec Hanny Łukowskiej – Karniej, pełniła rolę opiekunki jej dzieci: Zofii, Edwarda i Wigi. Była inwigilowana i obserwowana. Do działalności konspiracyjnej włączyła całą rodzinę.