Waliszewska Ewa

Zdjęcie

Urodziła się 30 listopada 1953 roku w Poznaniu.

Romanistka. Po wprowadzeniu stanu wojennego i internowaniu męża, uczestniczyła przy poznańskim kościele oo. Dominikanów. Była łączniczką działającą na płaszczyźnie pomocy z Francji dla Polaków. Tłumaczyła z języka francuskiego i na francuski, umożliwiała kontakty środowiska opozycyjnego w Polsce z przedstawicielami z Francji. Kolportowała wydawnictwa podziemne. Przez kilka lat wraz z mężem współpracowała z „Solidarnością Walczącą”, w tym m.in. w emisjach Radia Solidarność. W 2005 roku została uhonorowana Orderem Gronostaja (Ordre de l’Hermine) za zasługi w promocji kultury bretońskiej.