Waliszewski Marek Paweł

Zdjęcie

Urodził się 22 kwietnia 1949 roku w Wągrowcu.

W latach 1984 – 1989 należał do poznańskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. W ramach tej działalności zajmował się głównie drukiem i kolportażem wydawnictw podziemnych oraz był łącznikiem między oddziałem „Solidarności Walczącej” a centralą SW znajdującą się we Wrocławiu. Jego mieszkanie było wielokrotnie wykorzystywane jako tzw. skrzynka kontaktowa, punkt kolportażu konspiracyjnych wydawnictw, a także miejsce ukrywania przed aresztowaniem osób poszukiwanych za działalność polityczną i opozycyjną. Brał czynny udział w antyreżimowych manifestacjach w Poznaniu. Do 1990 roku był rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Ośmiornica” prowadzonej przez SB przeciwko „Solidarności Walczącej”. W 2017 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 453/2017 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.