Waliszewski Paweł

Zdjęcie

Urodził się 5 listopada 1955 roku.

Technik radiologii. Był współzałożycielem Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia przy Zakładach Stomil w Poznaniu. Działał w KPN. Współpracował z Zarządem Regionu „Solidarność” w dziale kolportażu i propagandy. Razem z żoną Ewą organizował tajne komplety historii dla młodzieży w parafii św. Stanisława Kostki na poznańskich Winiarach. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, został internowany i osadzony w zakładzie karnym w Gębarzewie. Zwolniono go w czerwcu 1982 roku. Od 1983 roku wraz z żoną Ewą aktywnie włączył się w pomoc dla rodzin osób prześladowanych członków „Solidarności” wykorzystując kontakty żony z Francją. Przez kilka Ewa i Paweł Waliszewscy współpracowali z „Solidarnością Walczącą”. W ramach tej współpracy m.in. brali udział w emisjach „Radia Solidarność”.
Paweł Waliszewski w 2001 roku odznaczony medalem Bene Meritus, a w 2007 roku Krzyżem Solidarności Walczącej.