Waluszko Janusz Paweł

Zdjęcie

Urodził się 7 lipca 1962 roku w Gdańsku.

Od listopada 1978 roku był współwydawcą niezależnego pisma „Nietoperz”. Od marca 1980 roku współredagował pismo „Gilotyna”, które po wprowadzeniu stanu wojennego zmieniło nazwę na „Dialog”, a następnie „Podaj dalej”. W dniu 10 czerwca 1982 roku został aresztowany za kolportaż ulotek nawołujących do demonstracji w półrocze stanu wojennego. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni umorzyła postępowanie. W czerwcu 1983 roku współtworzył manifest Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Od 1984 roku prowadził kampanię antywojskową, wzywając do uznania prawa do odmowy służby wojskowej i przyznania zastępczej służby cywilnej. Wraz ze „Solidarnością Walczącą” i Federacją Młodzieży Walczącej, współorganizował manifestacje antyrządowe oraz happeningi. W maju 1988 roku był współzałożycielem Międzymiastówki Anarchistycznej i w jej ramach wraz z członkami ruchu Wolność i Pokój organizował akcje przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. Za swoją działalność był kilkakrotnie aresztowany i poddany inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 roku. W 2013 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 513/2013 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.